Nasze metody pracy
+48 00 000 00 00

Nasze metody pracy

NA JAKICH METODACH OPIERA SIĘ NASZ PROGRAM?

 • TECHNIKI PAMIĘCIOWE – efektywne zapamiętywanie z wykorzystaniem zmysłów (wzroku, słuchu, ruchu) jako naturalnych mechanizmów zapamiętywania
 • ŁAMIGŁÓWKI UMYSŁOWE – usprawniające pracę mózgu
 • MAPY MYŚLI – notowanie nielinearne usprawniające zapamiętywanie tekstu
 • ĆWICZENIA DRAMOWE – podnoszące umiejętności autoprezentacji i asertywności
 • DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY naukowe – rozbudzające ciekawość otaczającym światem
 • elementy ARTETERAPII – uwalnianie się od zahamowań, wzmacnianie wiary we własne siły
 • zabawy ROZLUŹNIAJĄCO – RELAKSACYJNE, zmniejszające poziom stresu z wykorzystaniem muzyki relaksacyjnej
 • KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA – koordynacja ciała i umysłu, zwiększająca efektywność pracy mózgu
 • elementy RUCHU ROZWIJAJĄCEGO Weroniki Sherborne – ćwiczenia integracyjne uczące współdziałania w grupie oraz empatii
 • ćwiczenia na podstawie treningu mentalnego „JAK BYĆ LEPSZYM W SZKOLE” G. Lang – osiągnięcie sukcesu w szkole poprzez wykorzystanie możliwości i potęgi własnego umysłu od najmłodszych lat
 • INDYWIDUALNY STYL UCZENIA – trening poprawiający efektywność nauki, umożliwiający osiągnięcie lepszych wyników w szkole
 • pedagogika zabawy KLANZY - dobre relacje i umiejętność współpracy

 

 EFEKTY NASZYCH ZAJĘĆ:

 • znajomość wielozmysłowych technik pamięciowych wspierających naukę
 • tworzenie przez dzieci map myśli i rysunków-piktogramów
 • przyśpieszenie czytania (dzieci starsze)
 • znaczne poszerzenie wiedzy o otaczającym świecie
 • rozbudzenie twórczego myślenia i spontanicznej ekspresji
 • umiejętność określania celów i dążenie do ich konsekwentnej realizacji
 • odkrywanie talentów i potencjału tkwiącego w każdym dziecku
 • rozwinięcie umiejętności pracy w grupie