METODY PRACY

Korzystamy z różnorodnych metod edukacyjnych, które dobieramy w zależności od celu. Dążymy do tego, żeby dzieci nie tylko zrozumiały, ale i efektywnie zapamiętały przedstawiane informacje. Ćwiczymy koncentrację i dbamy o zaangażowanie każdego dziecka. W ciekawy sposób opowiadamy dzieciom o miejscach, do których podróżujemy, korzystając jednocześnie z prezentacji multimedialnych. Wprowadzamy gry i zabawy rozwojowe. Zachęcamy do zadawania pytań, dyskusji, generowania pomysłów, występowania przed grupą i doświadczania.

Metody, na bazie których opierają się nasze programy:

– TECHNIKI PAMIĘCIOWE – efektywne zapamiętywanie z wykorzystaniem zmysłów (wzroku, słuchu, ruchu) jako naturalnych mechanizmów zapamiętywania

– ŁAMIGŁÓWKI UMYSŁOWE – usprawniające pracę mózgu

– MAPY MYŚLI – notowanie nielinearne usprawniające zapamiętywanie tekstu

– ĆWICZENIA DRAMOWE – podnoszące umiejętności autoprezentacji i asertywności

– DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY naukowe – rozbudzające ciekawość otaczającym światem

– zabawy ROZLUŹNIAJĄCO – RELAKSACYJNE, zmniejszające poziom stresu z wykorzystaniem muzyki relaksacyjnej

– elementy RUCHU ROZWIJAJĄCEGO Weroniki Sherborne – ćwiczenia integracyjne uczące współdziałania w grupie oraz empatii

– INDYWIDUALNY STYL UCZENIA – trening poprawiający efektywność nauki, umożliwiający osiągnięcie lepszych wyników w szkole

– pedagogika zabawy KLANZY – dobre relacje i umiejętność współpracy